7
7
7
7
7
7
 
 
ประเภทหวย
อัตราการจ่าย
ส่วนลดหวยออนไลน์
3 ตัวบน
550 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 30% ( แทง 100 บ. จ่าย 70 บ. )
3 ตัวล่าง
250 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 30% ( แทง 100 บ. จ่าย 70 บ. )
3 ตัวโต๊ด
105 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 30% ( แทง 100 บ. จ่าย 70 บ. )
2 ตัวบน
70 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 26% ( แทง 100 บ. จ่าย 74 บ. )
2 ตัวล่าง
70 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 26% ( แทง 100 บ. จ่าย 74 บ. )
2 ตัวโต๊ด
12 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 26% ( แทง 100 บ. จ่าย 74 บ. )
1 ตัวบน
3 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 12% ( แทง 100 บ. จ่าย 88 บ. )
1 ตัวล่าง
4 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 12% ( แทง 100 บ. จ่าย 88 บ. )
1 ตัวปักหลัก 1
8 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 12% ( แทง 100 บ. จ่าย 88 บ. )
1 ตัวปักหลัก 2
8 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 12% ( แทง 100 บ. จ่าย 88 บ. )
1 ตัวปักหลัก 3
8 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 12% ( แทง 100 บ. จ่าย 88 บ. )
2 ตัวหน้าบน
70 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 26% ( แทง 100 บ. จ่าย 74 บ. )
3 ตัวบน สูง/ต่ำ
1.95 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 2% ( แทง 100 บ. จ่าย 98 บ. )
2 ตัวบน สูง/ต่ำ
1.95 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 2% ( แทง 100 บ. จ่าย 98 บ. )
2 ตัวล่าง สูง/ต่ำ
1.95 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 2% ( แทง 100 บ. จ่าย 98 บ. )
3 ตัวหน้าล่าง
250 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 30% ( แทง 100 บ. จ่าย 70 บ. )